Oznámení o odstoupení od smlouvy

 

Adresát:

 

 

 

Oznamuji/oznamujeme*, že tímto odstupuji/odstupujeme* od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

 

Datum objednání zboží:

 

Datum obdržení zboží (datum, kdy jsem zboží převzal/a):

 

Číslo faktury:

 

Číslo objednávky:

 

Vaše jméno a příjmení:

 

Vaše adresa:

 

Pokud zasíláte odstoupení v listinné podobě, připojte svůj podpis: _____________________

 

Datum:

 

Číslo účtu pro vrácení platby:

 

* Nehodící škrtněte